Astrolog Izabela Podlaska

Terroryści i ukryci wrogowie w pytaniach horarnych

Data publikacji: 2015-11-17 23:43:00

Pod wpływem niedawnych tragicznych wydarzeń w Paryżu na profilu facebookowym amerykańskiej astrolog Niny Gryphon wywiązała się wczoraj dyskusja, do którego domu w horoskopie horarnym przyporządkować zamachowców i wojowników ISIS. Czy umieścić ich w dziewiątym domu, bo są fanatykami religijnymi i walczą za wiarę? Czy też należą do siódmego domu, w którym znajdują się otwarci wrogowie i przeciwnicy? A może do dwunastego domu, który symbolizuje ukrytych wrogów? Pojawiło się wiele punktów widzenia, jednak większość dyskutujących obstawiała albo siódmy, albo dwunasty dom. W zależności od rodzaju pytania, każda z tych opcji może być możliwa.

W Astrologii chrześcijańskiej William Lilly przyporządkował fanatyków religijnych do dziewiątego domu. Omówił nawet horoskop horarny postawiony na zadane przez niego pytanie, czy prezbiterianie, wpływowa sekta protestancka, utrzyma swoje wpływy w parlamencie? Jednak ISIS nie jest organizacją religijną w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale militarną, która dąży do utworzenia swojego państwa (Państwa Islamskiego), a jej dowódcy religii używają do werbowania wojowników za wiarę.

W pytaniach o powodzenie akcji militarnych wobec Państw Islamskiego lub o ich kolejne ruchy czy zamachy, możemy traktować tę organizację jako otwartego wroga, czyli umieścić ją w siódmym domu. Natomiast jeśli pytanie dotyczy zamachu i jego sprawców, to nawet jeśli po fakcie jakaś organizacja przyzna się do zorganizowania zamachu, nigdy do końca nie ma pewności, kto stoi za zamachem i kim są bezpośredni sprawcy. W takich sytuacjach sprawdza mi się przyporządkowanie zamachowców do dwunastego domu horoskopu horarnego.

W pytaniach dotyczących ukrytych wrogów i nieznanych czy trudnych do wyjaśnienia zagrożeń badamy przede wszystkim kondycję władcy dwunastego domu i jego położenie w horoskopie pytania. Rodzaj planety władającej dwunastym domem może nam pomóc w doprecyzowaniu, kim jest ów ukryty wróg.

Jeśli władca dwunastego domu jest daleko od planety oznaczającej osobę zagrożoną lub od władcy ascendentu, to znaczy, że wróg czy niebezpieczeństwo jest daleko i nic nam bezpośrednio nie grozi. To samo oznacza brak aspektów aplikacyjnych między głównymi sygnifikatorami. Jeśli natomiast władca dwunastego domu tworzy aspekt aplikacyjny z władcą ascendentu lub planetą oznaczającą osobę lub rzecz, o którą pytamy, zagrożenie jest realne. Władca dwunastego domu w domu pierwszym (lub symbolizującym sprawę) czy w tym samym znaku, co władca ascendentu, też potwierdza ryzyko ataku lub niebezpieczeństwo.

Poniżej podaję kilka przykładów.

Czy to był zamach terrorystyczny?
Pytanie o możliwość zamachu terrorystycznego zadałam dzień po wybuchach bombowych podczas Maratonu Bostońskiego w kwietniu 2013 roku, na skutek których zmarło i zostało okaleczonych wielu biegaczy dobiegających do mety.

Czy to był zamach?

Czy to był zamach terrorystyczny? 16.04.2013 g. 11.09, Warszawa, Polska

Merkury, władca dwunastego domu, który symbolizuje ukrytych wrogów czyli terrorystów, jest w bojowym Baranie w kątowym domu dziesiątym, który oznacza państwo i oficjalne struktury. To silna przesłanka, że był to zamach. Merkury jest w tym samym znaku i domu, co Mars, władca dziesiątego domu, co dosłownie opisuje atak terrorystyczny. Księżyc w dwunastym domu też wskazuje na możliwość zamachu z pobudek religijnych lub ideowych (Księżyc w Raku oznacza silne przywiązane do idei, ojczyzny, religii). Szybko okazało się, że zamachu dokonali dwaj bardzo młodzi cudzoziemcy, studenci, przeszkoleni bojowo w krajach byłego Związku Radzieckiego, świetnie odpowiadający charakterystyce Merkurego w znaku Barana. Terroryści zostali błyskawicznie złapani. Zamknięto całe miasto i podczas pościgu jeden zginął, a drugiego ujęto po całodniowej obławie. Ten szybki sukces zapowiada w horoskopie pytania silny Mars oznaczający władze miasta (silniejszy od Merkurego, bo w swoim władztwie i w domu kątowym), ścisła aplikacyjna kwadratura Księżyca do Merkurego (nieharmonijny aspekt) oraz medium coeli. Księżyc włada ascendentem i w ujęciu terrorystów pomogły informacje od mieszkańców Bostonu.

Czy terroryści zaatakują podczas Olimpiady w Soczi?
Na początku 2014 roku miała odbyć się zimowa olimpiada w Soczi w Rosji. Tuż przed jej rozpoczęciem dokonano dwóch zamachów bombowych w jednym z rosyjskich miast niedaleko Soczi, co postawiło pod znakiem zapytania bezpieczeństwo całego sportowego wydarzenia. W mediach aż huczało od domysłów, czy dojdzie do ponownego ataku w czasie olimpiady i czy władze rosyjskie są w stanie zapewnić bezpieczeństwo sportowcom i kibicom. Postawiłam horoskop horarny na pytanie, czy coś poważnego nie zakłóci olimpiady.

Czy w Soczi będzie zamach?
Czy terroryści zaatakują podczas zimowej Olimpiady w Soczi? 3.02.2014 g. 19.22, Warszawa, Polska

Organizatora czyli Rosję reprezentuje Merkury, który włada dziesiątym domem. Terroryści to Słońce, władca dwunastego domu. Obie planety są bardzo słabe. Merkury jest w Rybach, w znaku swojego wygnania i upadku, w domu upadającym, co oznacza, że Rosja nie ma możliwości, aby w pełni ochronić imprezę i jest łatwym celem ataków. Słońce jest w znaku swojego wygania w Wodniku, co wskazuje, że zagrożenie nie jest aż tak duże, jak się spodziewano, a terroryści nie są dobrze zorganizowani. Słońce jest jednak w piątym domu, które symbolizuje olimpiadę i jest w tej samej ćwiartce, co Merkury czyli Rosja. Ryzyko zamachu było więc realne. Słońce zmierza do kwadratury z Saturnem, co dodatkowo dawało powód do niepokoju. Księżyc w znaku Barana oddaje napiętą i niespokojną atmosferę przed olimpiadą. Aplikuje on koniunkcją do Urana, co też wskazuje na niespodziewany zwrot wydarzeń. Igrzyska miały się odbyć za kilka dni, oficjalne otwarcie wyznaczono na piątek 7 lutego. Słońce ma do pokonania ponad siedemnaście stopni, żeby dojść do miejsca w zodiaku, w którym znajduje się Merkury. Olimpiada miała trwać czternaście dni, była więc nadzieja, że nie dojdzie do zamachu, który znacząco zakłóciłby to sportowe wydarzenie. Księżyc tworzył aplikacyjne kwadratury z benefikami Jowiszem i Wenus, co dawało nadzieję na szczęśliwe zakończenie sprawy i oddalenie zagrożenia. Wenus znajdowała się również w koniunkcji z wierzchołkiem piątego domu, który symbolizował olimpiadę. To argumenty za tym, że do zamachu nie dojdzie. Jednak możliwość zamachu pokazuje siedmiostopniowy aplikacyjny sekstyl Księżyca do Słońca. Podczas uroczystości otwarcia igrzysk uprowadzono samolot, które leciał z Charkowa na Ukrainie do Sabiha Gokcen w Turcji. Jeden z pasażerów w trakcie lotu oświadczył, że na pokładzie jest bomba i zażądał lądowania w Soczi. Opanowano sytuację, a samolot wylądował awaryjnie w Istambule. Zagrożenie zażegnano. W trakcie olimpiady nie doszło do żadnego ataku terrorystycznego ani w Soczi, ani w innych częściach Rosji.

Czy zamachowcy z Paryża zostaną złapani?
Dzisiaj zadałam pytanie, czy sprawcy zamachów 13.11.2015 w Paryżu zostaną złapani? Siedmiu z nich wysadziło się w powietrze, co najmniej jeden uciekł, ale podejrzewa się, że było ich więcej. Jako że był to akt terrorystyczny, przypisałam jego sprawców do dwunastego domu.

Czy zamachowcy z Paryża zostaną złapani?
Czy zamachowcy z Paryża zostaną złapani? 17.11.2015 g. 19.41, Warszawa, Polska

Merkury, który włada dwunastym domem, trafnie wskazuje na młody wiek zamachowców. Planeta znajduje się w Skorpionie, znaku niemym, co podpowiada, że przyczaili się i trudno będzie uzyskać informacje na ich temat czy wpaść na ich ślad. Dodatkowo pozycja Merkurego jest wzmocniona, bo jest w sercu Słońca czyli tworzy sześciominutową koniunkcję z nim. Oznacza to, że zamachowcy mają dużą przewagę i wpływowych sojuszników, którzy pomogą im się ukryć. Merkury tworzy już separacyjną koniunkcję ze Słońcem i za jedenaście minut kątowych wejdzie w fazę spalenia, co w regułach astrologii horarnej oznacza zniknięcie, ukrycie się, pozostawanie w cieniu czy sekrecie. Nie daje to nadziei na szybkie odnalezienie zbiegłych zamachowców. Merkury przed zmianą znaku nie tworzy też żadnych aspektów z innymi planetami, co sugeruje brak wiadomości czy konkretnych sukcesów w tej sprawie. Merkury ma do przemierzenia pięć stopni do zmiany znaku. Potem wkroczy do Strzelca, gdzie jest na wygnaniu, czyli sytuacja zbiegłych zamachowców się pogorszy. Jednak brak w tym horoskopie aspektów, które wskazywałyby na złapanie ich przez francuską policję czy jej sojuszników. Jedyny aspekt Merkurego to dwustopniowy trygon do medium coeli, które symbolizuje władze francuskie. Jest jednak mało prawdopodobne, żeby zamachowcy sami oddali się w ręce policji. Po zmianie znaku Merkury utworzy koniunkcję z Saturnem, władcą siódmego domu - planetą, która oznacza otwartych wrogów czyli Państwo Islamskie. To może podpowiadać, że zamachowcy ukryją się w Syrii lub sprzyjających jej krajach. Księżyc nie robi aspektu ani z Merkurym, ani z Jowiszem, który jako władca dziesiątego symbolizuje władze francuskie i jako władca szóstego domu wskazuje na służbę mundurową (wojsko i policję), co nie zapowiada ujęcia sprawców. Jowisz jest w znaku swojego wygnania, co niestety oznacza, że ścigające zamachowców służby mają małe szanse na sukces i nie dysponują wystarczającymi środkami, aby wypełnić swoje zadanie. Horoskop horarny zawiera dużo argumentów za tym, że zamachowcy nie zostaną złapani, a tylko jeden argument za złapaniem ich (aplikacyjny trygon Merkurego do medium coeli), co pozwala mi wysnuć wniosek, że żyjący bezpośedni sprawcy tego zamachu nie zostaną niestety odnalezieni.

Tagi: astrologia, horoskop, Izabela Podlaska, astrologia horarna


Kwartalnik Tarocista nr 20 Kwartalnik Astrologia Profesjonalna nr 13 Kwartalnik Tarocista nr 19 Kwartalnik Astrologia Profesjonalna nr 12