Astrolog Izabela Podlaska

Solariusz – poradnik użytkownika

Data publikacji: 2016-11-27 22:18:00

Solariusz czyli osobisty horoskop na rok wyliczany na moment powrotu Słońca na pozycję w zodiaku, jaką zajmuje ono w naszym horoskopie urodzeniowym, jest wyjątkowym horoskopem. Nie tylko pozwala opisać, jak wyglądać będzie nasz rok od urodzin do urodzin. Wskazuje też, czy i kiedy w danym roku nastąpią przełomowe wydarzenia, które zaważą na całym naszym życiu. Szczególnie jeśli zestawimy go z progresjami, tranzytami lunariuszami i innymi technikami prognostycznymi.

Co łatwo przewidzieć?
Solariusz daje nam odpowiedź na wiele pytań dotyczących codziennego życia. Jeśli dobrze się przyłożymy, możemy z samego tylko solariusza wyczytać najważniejsze wydarzenia w danym roku, atmosferę i klimat, a także to, co będzie nas najbardziej pochłaniać. Solariusz ostrzega przed niebezpieczeństwami czy trudnościami, jakie na nas czekają. Wskazuje również, na jakie zyski, nagrody i sukcesy możemy liczyć. Aby uzyskać te informacje, wystarczy dobrze przeanalizować pozycję planet w domach solariusza, ich siłę w znaku i wzajemne relacje czyli aspekty.

GŁÓWNE WYDARZENIA
Słońce wskaże nam,na jakiej dziedzinie życia koncentrować się będzie nasza energia w danym roku. Dom, w którym ono przebywa w solariuszu, podpowie nam, na czym będzie nam najbardziej zależało, jaka będzie nasza główna aktywność i w jakiej dziedzinie zauważymy postępy i na jaki sukces liczymy.

Aspekty, jakie Słońce tworzy, wskażą na rozmach działania w danym roku. Relacje z Wenus, Merkurym i Jowiszem dodadzą nam energii i zapewnią więcej okazji do sukcesu i zadowolenia. Nieharmonijne aspekty (koniunkcja, kwadratura, opozycja) z Marsem, Saturnem, Uranem, Neptunem i Plutonem wskazują na przeszkody, opóźnienia, nieprzewidziane zmiany czy gorsze warunki, w jakich przyjdzie nam działać.

Niektóre domy są mniej korzystne dla Słońca i pomniejszają nasze ewentualne osiągnięcia w danym roku, szczególnie dom XII wskazuje na wycofanie i mniejsze szanse na doprowadzenie wszystkich ambitnych planów do końca.

Ascendent i jego władca opisują naszą zdolność do działania i realizowania planów w danym roku. Czy będziemy przebojowi, czy wręcz przeciwnie – wyciszeni i wycofani. Zdolni do udźwignięcia przeciwności losu i podjęcia wyzwań, czy nastawieni na odpoczynek i regenerację.

Merkury wskaże, czego się nauczymy, jak będziemy komunikować się z innymi oraz nasze okazje do podróży i zdobywania informacji. Jego pozycja w domu i aspekty podpowiedzą nam, gdzie poznamy nowych ludzi i gdzie i na czym koncentrować się będzie nasza uwaga, ciekawość oraz czego się nauczymy w danym roku.

ZDROWIE i RODZINA
Księżyc jest bardzo ważnym elementem solariusza, często niedocenianym w interpretacji.  Opisuje on przede wszystkim nasze zdrowie i samopoczucie w danym roku. Dlatego ważne jest, w jakim znaku i domu się znajduje i jakie aspekty tworzy z innymi planetami, bo to podpowie nam o odporności naszego organizmu na zagrożenia i choroby.

Księżyc wskaże też nasze relacje z bliskimi, codzienny rytm dnia, obowiązki i zdolność/możliwość odpoczynku i regeneracji.

DOBRE WIEŚCI i ZYSKI
Benefiki w solariuszu wskazują korzyści i dobre wydarzenia, jakich możemy się sp;odziewać w danym roku. Jednak nie zawsze zapowiadają trwałe wzbogacenie się, wygraną czy spotkanie wymarzonego partnera, bo ich wpływ trwa tylko dwanaście miesięcy. Warto je analizować w odniesieniu do konkretnych planów życiowych i naszej aktualnej sytuacji finansowej czy uczuciowej.

Wenus opisuje przyjemności, korzyści materialne, zabawę, rozrywki, życie erotyczne i partnerskie. Dom, w którym się znajduje, pokaże nam, w jakiej dziedzinie życia możemy się spodziewać zysków, gdzie nie będziemy musieli się namęczyć, żeby coś dostać i zdobyć popularność, wpływy i korzyści. Opisuje też nasze życie partnerskie. Planety, z którymi Wenus tworzy aspekt, bardziej harmonijnie będą wyrażać swoją energię.

Jowisz wskazuje na okazje od losu, postęp i rozwój, możliwość poszerzenia swoich wpływów i zrealizowania ryzykownych, śmiałych planów. Dom, w którym się znajduje, opisuje dziedziny największego rozwoju i zysków. Planety, z którymi Jowisz tworzy aspekty, mogą liczyć na lepszą i pełniejszą realizację w danym roku.

ZŁE WIEŚCI i KŁOPOTY
Malefiki w solariuszu działają na małą skalę, a ich wpływ ogranicza się tylko do dwunastu miesięcy. Dlatego zamiast panikować, że Saturn nam siedzi w czwartym domu solariusza, zastanówmy się, jak to się przełoży na nasze konkretne plany na dany rok. Nie bójmy się, że zapowiada on kłopoty rodzinne. Może planujemy remont, a Saturn w tym miejscu wskazuje, że musimy się liczyć z tym, że prace się przedłużą, a my wydamy więcej niż planowaliśmy.

Mars
Dom, w którym przebywa Mars, wskaże nam, gdzie możemy spodziewać się największego zamieszania, konfliktów, kłopotów, nieprzewidzianych wydarzeń i pożarów, które będziemy musieli gasić. To również obszar największego zagrożenia dla spokoju i zdrowia w danym roku. Planety, które tworzą nieharmonijne aspekty z Marsem, odczują nagłe ożywienie i chęć rywalizacji, jak również potrzebę sprawdzenia się. Mars symbolizuje aktywność fizyczną i nagłe zagrożenia.

Saturn
Dom, w którym przebywa Saturn, da nam wskazówki, w jakim obszarze naszego życia możemy spodziewać się opóźnień, trudności i większej pracy. Saturn podpowiada, gdzie mogą pojawić się błędy, potknięcia i na co mamy uważać, żeby w miarę bezpiecznie przetrwać rok. Opisuje też wydatki i nieprzewidziane straty materialne, z którymi będziemy musieli się liczyć. Planety, które tworzą nieharmonijny aspekt z Saturnem w solariuszu, mogą wyrażać się mniej aktywnie i dawać nam mniej korzyści niż w innych latach.

ROZPRASZACZE i NIESPODZIANKI
Planety pokoleniowe tym są ważniejsze w solariuszu, im więcej aspektów tworzą z osiami i planetami osobistymi. Jednak ich położenie w domu też daje nam dużo informacji i opisuje klimat roku, a także dodatkowe czynniki, z którymi musimy się liczyć.

Uran oznacza odcięcie się od przeszłości i nastawienie na przyszłość, a także nagłe zwroty akcji. Dlatego w solariuszu dom, w którym Uran przebywa, pokaże nam obszar największych zmian, buntu i przyspieszenia, a także nadążenia za nowinkami.

Neptun kieruje nas ku emocjom, sztuce i sprawom duchowym. Dom, w którym się znajduje Neptun w solariuszu, opisze nam obszar największych pomyłek, strat, chaosu i niepewności, z jakimi w danym roku przyjdzie nam się zmierzyć.

Pluton każe nam być czujnym i nie ufać byle komu. Oznacza siłę woli, upór w realizacji celów i silnie emocjonalne nastawienie do ludzi czy spraw. W solariuszu jego pozycja w domu podpowie nam, gdzie musimy kontrolować sytuację, żeby nie wymknęła się nam spod kontroli.

Solariusz pewnego mężczyzny
Przyjrzyjmy się solariuszowi pewnego mężczyzny, aby wskazać, co w danym roku będzie dla niego najważniejsze, na czym koncentrować będzie swoją energię. Wskażemy też potencjalne zyski i zagrożenia.

Solariusz pewnego mężczyzny

Solariusz mężczyzny na rok 2015/16

Mężczyzna ma w solariuszu Słońce w piątym domu. Urodzeniowo znajduje się ono w znaku Strzelca, czyli jest osobą aktywną, o szerokich horyzontach i z wielkimi ambicjami, ale i dużym temperamentem. Piąty dom symbolizuje rozrywki, imprezy, sztukę, kreatywność, rywalizację, relacje z dziećmi, życie erotyczne i towarzyskie. Z tego wniosek, że życie tego mężczyzny koncentrować się będzie w danym roku na tych właśnie dziedzinach. I w tych dziedzinach może spodziewać się najważniejszych wydarzeń, które pochłoną jego uwagę. Słońce tworzy kwadratury z Księżycem i Jowiszem, co może podpowiadać, że sprawy dzieci i relacji z kobietami mogą dominować jego uwagę. Aspekt z Jowiszem daje nadzieję, że mimo niestabilnej sytuacji (kwadratura) uda mu się skorzystać na aktywnościach związanych z piątym domem. Słońce tworzy też trygon z Uranem, co zapowiada zmiany, które wyjdą mu na dobre i nad którymi uda mu się zapanować. Sekstyl Słońca z Marsem w Wadze zapowiada konieczność wysiłku, ale i dyplomacji w realizowaniu celów na dany rok. Na szczęście sekstyl to aspekt harmonijny, zapowiada opanowanie nerwów i emocji. Może wygra w karty, jego kreatywność zostanie doceniona lub zostanie ojcem? Szczegółową interpretację dopasowujemy do wieku, środowiska, zawodu i aktualnej sytuacji osoby, której solariusz odczytujemy.

Księżyc w znaku Ryb w ósmym domu zapowiada silne emocje i niepokój, a nawet strach o rodzinę. To również oznaka melancholii, braku poczucia bezpieczeństwa i niepewności w uczuciach. Wskazuje, że w danym roku mężczyzna może być niestabilny emocjonalnie i wystawiony na różnego rodzaju pokusy (dieta, nałogi, rozrywkowy tryb życia), co potwierdza nam kwadratura, jaką Księżyc robi do Słońca w piątym domu.

Tak jak Słońce, Księżyc tworzy bardzo dużo aspektów w solariuszu. To pokazuje, że rok będzie bardzo aktywny zarówno w życiu zawodowym, jak i rodzinnym. Opozycja z Jowiszem, która wypada w domu ósmym i drugim, podpowiada większe wydatki w danym roku na rodzinę, ale i duże zarobki. Trygon z Wenus, która jest w domu czwartym w znaku swojego wygnania w Skorpionie, zapowiada popularność, ale i chęć poświęcenia czasu rodzinie i najbliższym. Może też konieczność (Wenus w upadku) szybkich decyzji dotyczących ziemi, nieruchomości czy rodzinnego majątku. Sekstyle Księżyca do Merkurego i Plutona zapowiadają dużo owocnych podróży zawodowych.

Merkury jest w koniunkcji z Plutonem w domu piątym, gdzie jest Słońce, co podkreśla jeszcze bardziej jego rolę w solariuszu. To może wskazywać na ważne decyzje zawodowe powodowane romansami, rozrywkami lub sprawami związanymi z dziećmi.

Oba benefiki, Wenus i Jowisz, znajdują się w domach symbolizujących posiadanie (II dom) i nieruchomości (IV dom), co wskazuje na dobrą sytuację materialną i korzystne inwestycje, choć pewne niedogodności lub przeinwestowanie mogą przynieść wydatki lub zakupy związane z IV domem, bo Wenus jest w upadku. Wenus w czwartym domu w trygonie do Neptuna na szczycie ósmego może wskazywać na korzystne inwestycje, ale też nieostrożność w relacjach z kobietami, co może mieć wpływ na życie rodzinne mężczyzny.

O problemach związanych z czwartym domem mówi też Saturn, który się w nim znajduje. Ten malefik może wskazywać na kłopoty rodzinne, wydatki, konieczność remontu lub trudne relacje z bliskimi. Drugi malefik Mars znajduje się w domu trzecim i ostrzega przed problemami w podróży oraz w relacjach z krewnymi, szczególnie rodzeństwem. Jest słaby, w znaku swojego wygnania w Wadze, i w opozycji z Uranem w dziewiątym domu, co dodatkowo potwierdza, że podróże w danym roku mogą być dla tego mężczyzny niebezpieczne i przynieść najwięcej zaskakujących wydarzeń, a nawet i przykrości czy nawet szkód. Uran tworzy kwadraturę z Merkurym i Plutonem (co daje półkrzyż z Marsem), co wskazuje, że mężczyzna nie tylko musi uważać w podróży, ale też na to, co mówi, bo może być albo źle zrozumiany lub wywołać kłótnię czy dyskusję, która będzie miała dalekosiężne skutki.

Można by wejść głębiej w interpretację, jeśli znamy sytuację osoby, dla której robimy prognozę. Dla osób ciekawych tożsamości mężczyzny wyjawię, że analizowałam solariusz Brada Pitta na rok 2015/16, który obowiązuje do 16 grudnia, bo od 17 grudnia ma on nowy solariusz. Ten rok był dla niego wyjątkowo trudny, jego żona oskarżyła go o znęcanie się nad dziećmi, wniosła do sądu pozew o rozwód i wystąpiła o wyłączną opiekę nad dziećmi. Piątodomowe sprawy były więc w centrum jego zainteresowania. Zawodowo pracował nad filmem, w którym wystąpił i który wyreżyserował (Allied – polski tytuł Sprzymierzeni), który ma szansę na sukces i komercyjny, i artystyczny. Awantura rodzinna, która zakończyła się pozwem o rozwód, nastąpiła podczas podróży prywatnym samolotem z Francji do Stanów Zjednoczonych (w solariuszu Mars w trzecim domu w opozycji do Urana w dziewiątym ostrzegał przed kłopotami w podróży). Saturn w czwartym zapowiadał również problemy rodzinne i konieczność uporządkowania spraw związanych z nieruchomościami z powodu rozwodu (Pitt z żoną sprzedali wielką posiadłość w Nowym Orleanie) – a także pewnych zysków, bo Wenus jest w domu czwartym, a Jowisz w drugim.

Progresje Brad Pitt
Progresje mężczyzny

Z samego solariusza nie wyczytalibyśmy, że ten rok zaważy na jego życiu rodzinnym i partnerskim. To widać w horoskopie progresywnym (progresywne Słońce w koniunkcji z urodzeniowym Saturnem, progresywny Księżyc wszedł do Koziorożca), tranzytach (Saturna do ascendentu, Plutona do Merkurego i Urana do Księżyca) oraz w horoskopie Angeliny Jolie i horoskopie ich ślubu, o czym pisałam już na blogu we wrześniu wpisie Horoskop ślubu Brangeliny.

Tagi: astrologia, horoskop, Izabela Podlaska, solariusz, Brad Pitt


Kwartalnik Tarocista nr 20 Kwartalnik Astrologia Profesjonalna nr 13 Kwartalnik Tarocista nr 19 Kwartalnik Astrologia Profesjonalna nr 12