Astrolog Izabela Podlaska

Drugi cykl Saturna czyli astrologiczna dorosłość milenialsów

Data publikacji: 2018-01-31 23:26:00

Saturn, planeta dojrzewania i wchodzenia w role społeczne, co 28 lat powraca na pozycję urodzeniową w horoskopie. Jest to zawsze moment silnych zmian i transformacji, przez które przechodzimy, czy tego chcemy, czy nie.

Drugi cykl Saturna jest jak wspinanie się na stromą i wysoką górę.
Drugi cykl Saturna jest jak wspinanie się na stromą i wysoką górę.

Wyzwania Saturna w kolejnych cyklach:
- wysiłek fizyczny, rozwój organizmu, pokonywanie chorób,
- dojrzewanie psychiczne,
- dyscyplina i samokontrola,
- wchodzenie w role społeczne,
- poznawanie samego siebie,
- pracowitość,
- dystans do samego siebie,
- dawanie sobie rady,
- posiadanie wzorców i autorytetu,
- bycie tu i teraz,
- bycie ciągle zajętym,
- radzenie sobie ze stresem,
- pokonywanie stanów zwątpienia, apatii, rozpaczy, depresji.

Pułapki Saturna:
- zwlekanie i czekanie,
- brak odpowiedzialności, pozostawanie w roli dziecka,
- lenistwo,
- brak samodyscypliny,
- nieprzestrzeganie reguł,
- lekceważenie zaleceń i ostrzeżeń lekarza,
- brak autorytetów,
- branie wszystkiego do siebie,
- pielęgnowanie uraz, kompleksów, krzywd,
- życie przeszłością lub przyszłością, brak bycia tu i teraz,
- za dużo wolnego czasu,
- lekceważenie obowiązków, unikanie pracy
- nieustanny stres i zamartwianie się,
- użalanie się nad sobą, stany lękowe i depresyjne, rozpacz.

Trzy sposoby na saturniczny stres:
- wyładuj się (fizycznie),
- oddychaj,
- przestań się martwić.

Cele każdego saturnicznego etapu życia:
- zrealizowanie zadań właściwych dla danego okresu życia,
- odpowiednie relacje między jednostką a społeczeństwem,
- bez zrealizowania zadań rozwojowych nie osiągniemy sukcesów w realizacji przyszłych celów, co utrudnia osiągnięcie szczęścia,
- jeśli nie wykonamy tych zadań, czekają nas rozgoryczenie, trudności w wypełnianiu kolejnych zadań i brak aprobaty społecznej.

Dorosłość jako ciągły rozwój i kryzysy
Współczesne teorie psychologiczne postrzegają dorosłość jako okres ciągłego rozwoju ego, któremu towarzyszą różnego rodzaju kryzysy, które jednostka musi pokonywać. Celem dorosłego jest dążenie ku dojrzałym poziomom świadomości i wyzbywanie się irracjonalnych, dziecięcych przekonań na swój temat i świata. Bardzo to odpowiada symbolice Saturna, który jest planetą dojrzewania i brania odpowiedzialności za siebie i swoje czyny w pierwszym cyklu (1-28 lat), oraz za innych i otoczenie (w drugim cyklu czyli 29-56 lat)

Drugi cykl Saturna: 28-56 rok życia
Drugi cykl Saturna przypada na tak zwaną środkową dorosłość (30-60 lat). Trwa od około 28 do 58 roku życia. W tym czasie jesteśmy najbardziej aktywni zawodowo i społecznie. Stajemy się bardziej niezależni od otoczenia, chcemy sami kształtować nasze życie, ale jednocześnie musimy wypełniać mnóstwo obowiązków. Saturn ponownie odwiedza kolejne domu horoskopu i tworzy aspekty z planetami. Do doświadczeń z pierwszego cyklu dochodzą następne wydarzenia i ważne zadania społeczne i zawodowe. Uczymy się pokonywać trudności w nowy sposób lub też cofamy się i unikamy reakcji, jeśli sytuacja jest ciężka.

Przełomowym momentem tego cyklu jest opozycja Urana do pozycji urodzeniowej w horoskopie, która przypada na 42-44 rok życia. Na początku drugiego etapu czujemy, że zaczynamy nowy rozdział życia. Staramy się sprostać wyzwaniom dorosłego życia, przechodzimy próbę sił, dążymy do osiągnięcia psychicznej dojrzałości. Towarzyszą temu kryzys wieku średniego, widoczne starzenie się (gorszy wzrok, choroby cywilizacyjne, siwienie i wypadanie  włosów, menopauza, mniejsza sprawność intelektualna) oraz świadomość, że ma się silniejszy umysł niż ciało.

Wyzwana drugiego cyklu Saturna:
- zdrowy styl życia, aktywność fizyczna,
- odkrycie, czym jest miłość i w jaki sposób ją wyrażać,
- dylemat: bycie w związku czy bycie samemu,
- założenie rodziny i wychowanie dzieci – jak zmienia się życie z tej perspektywy, jak posiadanie dzieci wpływa na funkcjonowanie związku, dorastanie do nowych ról,
- dążenie do zawodowego sukcesu,
- otwarcie na to, co jest we mnie,
- kulminacja struktury życia we wczesnej dorosłości (33-40),
- początek procesu starzenia się,
- stres i sposoby na radzenie sobie z nim jako częścią życia (występuje w każdej dziedzinie życia).

Charakterystyka drugiego cyklu Saturna:
- kryzys wiary, autorytetów i moralności,
- nowy system moralny i religijny,
- niepewność, co jest prawdziwe, a co nie,
- potrzeba znaczenia i odnalezienia sensu w życiu,
- uznanie autorytetów, znalezienie przewodnika duchowego,
- pokora i uznanie, że nie jest się najmądrzejszym czy lepszym od innych,
- potrzeba odnalezienie mądrości z głębi duszy.

Zadania rozwojowe drugiego cyklu Saturna:
- wspomaganie dorastających dzieci w stawaniu się odpowiedzialnymi i szczęśliwymi ludźmi dorosłymi,
- zdobycie dojrzałej odpowiedzialności społecznej i obywatelskiej,
- osiągnięcie i podtrzymanie poczucia spełnienie we własnej pracy zawodowej,
- wypełnienie czasu wolnego od pracy aktywnościami typowymi dla ludzi dorosłych,
- traktowanie własnego małżonka jako osoby,
- zaakceptowanie i pogodzenie się ze zmianami fizjologicznymi pojawiającymi się w średnim wieku,
- przystosowanie się do starzenia się rodziców.

Milenialsi, czas dorosnąć!
Teraz aż do 2020 roku drugi obieg Saturna zaczynają osoby urodzone z Saturnem w znaku Koziorożca, czyli w latach 14.02.1988 – 9.06.1988, 12.11.1988 – 5.02.1991.

Saturn w znaku Koziorożca znajduje się w godności, bo włada tym znakiem zodiaku. Tu jego siła może realizować się bez przeszkód. Pokolenie z Saturnem w znaku Koziorożca ma silne przekonanie o swojej wartości, chce wywierać realny wpływ na otoczenie. Dobrze rozumie działanie różnych struktur i instytucji, chce w praktyce realizować swoje zdolności przywódcze.
Myśl przewodnia: władza, organizacja, dobre przygotowanie, trwałość, zapobiegliwość, podział wpływów.
Problemy do przepracowania: umniejszanie swoich zasług, brak stabilności w życiu, niechęć przed długoterminowymi zobowiązaniami, dosłowne stosowanie prawa i reguł.

Cechy wspólne osób urodzonych z Saturnem w Koziorożcu:
- praktyczne podejście do życia
- nastawienie biznesowe do każdej dziedziny życia, szukanie zysków i ocenianie strat
- chcą przekuć idee, pomysły w coś konkretnego
- nastawienie na wymierne rezultaty i wyniki
- umieją kontrolować lub tłumić swoje lęki i paranoje, są zdyscyplinowani
- są dobrze przystosowani do życia w grupie, w strukturach społecznych, korporacjach
- materialistyczne nastawienie,
- poczucie presji czasu, ale i zwlekanie z ważnymi decyzjami,
- strach przed biedą, bankructwem, ośmieszeniem, brakiem sukcesu,
- trudne ekonomicznie i politycznie warunki dorastania,
- wieczne przygotowania, doskonalenie siebie i swoich talentów,
- zbyt wielkie ambicje,
- „wszystko, albo nic”,
- za młodu są starzy, z wiekiem młodnieją duchem i stają się odważniejsi,
- zbyt dorośli za młodu,
- muszą stać się młodsi dorastając,
- skłonność do depresji i pesymistycznej oceny świata,
- zbyt poważnie traktują życie, są wobec siebie zbyt surowi,
- chcą realizować cele społeczne i biznesowe,
- dążą do finansowego bezpieczeństwa,
- wyrażają tradycyjne wartości,
- są nastawieni na ciężką pracę,

Zadania milenialsów na drugi cykl Saturna:
- wspiąć się wreszcie na szczyt,
- zdobyć pewność siebie,
- dorosnąć i zbudować trwałą strukturę,
- narzucić sobie codzienną dyscyplinę,
- zahartować się na trudny życia, przestać być wrażliwym o obrażalskim,
- nie rezygnować za łatwo,
- urealnić i ukonkretnić swoje cele życiowe,
- przestać gonić za czymś, czego nie ma lub nie jest w twoim zasięgu,
- ograniczyć imprezy i różnego rodzaju używki, żeby się wyluzować,
- przestać obwiniać się o błędy z przeszłości,
- zrobić plan pięcio, a nawet dziesięcioletni,
- naprawić lub pogłębić relację z ojcem i autorytetami,
- uzyskać finansową niezależność.

Powodzenia! Drugiej szansy już nie będzie. Potem jest przejście do trzeciego cyklu, ale o nim innym razem.

Tagi: astrologia, horoskop, Izabela Podlaska, Saturn


Kwartalnik Tarocista nr 20 Kwartalnik Astrologia Profesjonalna nr 13 Kwartalnik Tarocista nr 19 Kwartalnik Astrologia Profesjonalna nr 12