Astrolog Izabela Podlaska

Drugi cykl Saturna czyli astrologiczna dorosłość milenialsów

Archiwum bloga
 • March 2021 (2)
 • December 2020 (1)
 • December 2020 (3)
 • September 2020 (2)
 • August 2020 (2)
 • June 2020 (2)
 • May 2020 (2)
 • March 2020 (2)
 • January 2020 (3)
 • November 2019 (1)
 • October 2019 (2)
 • September 2019 (1)
 • August 2019 (1)
 • July 2019 (2)
 • June 2019 (2)
 • May 2019 (5)
 • April 2019 (3)
 • March 2019 (2)
 • February 2019 (2)
 • January 2019 (2)
 • December 2018 (1)
 • November 2018 (5)
 • October 2018 (3)
 • September 2018 (3)
 • August 2018 (2)
 • July 2018 (3)
 • June 2018 (1)
 • May 2018 (6)
 • April 2018 (4)
 • March 2018 (3)
 • February 2018 (3)
 • January 2018 (3)
 • December 2017 (6)
 • November 2017 (3)
 • October 2017 (4)
 • September 2017 (4)
 • August 2017 (6)
 • July 2017 (3)
 • June 2017 (5)
 • May 2017 (3)
 • April 2017 (4)
 • March 2017 (2)
 • February 2017 (5)
 • January 2017 (2)
 • December 2016 (6)
 • November 2016 (4)
 • October 2016 (3)
 • September 2016 (6)
 • July 2016 (2)
 • June 2016 (3)
 • May 2016 (4)
 • April 2016 (3)
 • March 2016 (2)
 • February 2016 (7)
 • January 2016 (4)
 • December 2015 (2)
 • November 2015 (4)
 • October 2015 (4)
 • September 2015 (3)
 • August 2015 (3)
 • July 2015 (4)
 • June 2015 (1)
 • May 2015 (6)
 • April 2015 (5)
 • March 2015 (2)
 • February 2015 (3)
 • January 2015 (3)
 • December 2014 (3)
 • November 2014 (5)
 • October 2014 (2)
 • September 2014 (2)
 • August 2014 (2)
 • July 2014 (4)
 • June 2014 (3)
 • May 2014 (2)
 • April 2014 (4)
 • March 2014 (5)
 • February 2014 (3)
 • January 2014 (5)
 • December 2013 (6)
 • November 2013 (1)
 • October 2013 (7)
 • September 2013 (1)
 • August 2013 (4)
 • July 2013 (4)
 • June 2013 (4)
 • May 2013 (7)
 • April 2013 (4)
 • March 2013 (5)
 • February 2013 (5)
 • January 2013 (8)
 • December 2012 (7)
 • November 2012 (6)
 • October 2012 (4)
 • September 2012 (3)
 • August 2012 (6)
 • July 2012 (5)
 • Wszytkie notki
 • Data publikacji: 2018-01-31 22:26:00

  Saturn, planeta dojrzewania i wchodzenia w role społeczne, co 28 lat powraca na pozycję urodzeniową w horoskopie. Jest to zawsze moment silnych zmian i transformacji, przez które przechodzimy, czy tego chcemy, czy nie.

  Drugi cykl Saturna jest jak wspinanie się na stromą i wysoką górę.
  Drugi cykl Saturna jest jak wspinanie się na stromą i wysoką górę.

  Wyzwania Saturna w kolejnych cyklach:
  - wysiłek fizyczny, rozwój organizmu, pokonywanie chorób,
  - dojrzewanie psychiczne,
  - dyscyplina i samokontrola,
  - wchodzenie w role społeczne,
  - poznawanie samego siebie,
  - pracowitość,
  - dystans do samego siebie,
  - dawanie sobie rady,
  - posiadanie wzorców i autorytetu,
  - bycie tu i teraz,
  - bycie ciągle zajętym,
  - radzenie sobie ze stresem,
  - pokonywanie stanów zwątpienia, apatii, rozpaczy, depresji.

  Pułapki Saturna:
  - zwlekanie i czekanie,
  - brak odpowiedzialności, pozostawanie w roli dziecka,
  - lenistwo,
  - brak samodyscypliny,
  - nieprzestrzeganie reguł,
  - lekceważenie zaleceń i ostrzeżeń lekarza,
  - brak autorytetów,
  - branie wszystkiego do siebie,
  - pielęgnowanie uraz, kompleksów, krzywd,
  - życie przeszłością lub przyszłością, brak bycia tu i teraz,
  - za dużo wolnego czasu,
  - lekceważenie obowiązków, unikanie pracy
  - nieustanny stres i zamartwianie się,
  - użalanie się nad sobą, stany lękowe i depresyjne, rozpacz.

  Trzy sposoby na saturniczny stres:
  - wyładuj się (fizycznie),
  - oddychaj,
  - przestań się martwić.

  Cele każdego saturnicznego etapu życia:
  - zrealizowanie zadań właściwych dla danego okresu życia,
  - odpowiednie relacje między jednostką a społeczeństwem,
  - bez zrealizowania zadań rozwojowych nie osiągniemy sukcesów w realizacji przyszłych celów, co utrudnia osiągnięcie szczęścia,
  - jeśli nie wykonamy tych zadań, czekają nas rozgoryczenie, trudności w wypełnianiu kolejnych zadań i brak aprobaty społecznej.

  Dorosłość jako ciągły rozwój i kryzysy
  Współczesne teorie psychologiczne postrzegają dorosłość jako okres ciągłego rozwoju ego, któremu towarzyszą różnego rodzaju kryzysy, które jednostka musi pokonywać. Celem dorosłego jest dążenie ku dojrzałym poziomom świadomości i wyzbywanie się irracjonalnych, dziecięcych przekonań na swój temat i świata. Bardzo to odpowiada symbolice Saturna, który jest planetą dojrzewania i brania odpowiedzialności za siebie i swoje czyny w pierwszym cyklu (1-28 lat), oraz za innych i otoczenie (w drugim cyklu czyli 29-56 lat)

  Drugi cykl Saturna: 28-56 rok życia
  Drugi cykl Saturna przypada na tak zwaną środkową dorosłość (30-60 lat). Trwa od około 28 do 58 roku życia. W tym czasie jesteśmy najbardziej aktywni zawodowo i społecznie. Stajemy się bardziej niezależni od otoczenia, chcemy sami kształtować nasze życie, ale jednocześnie musimy wypełniać mnóstwo obowiązków. Saturn ponownie odwiedza kolejne domu horoskopu i tworzy aspekty z planetami. Do doświadczeń z pierwszego cyklu dochodzą następne wydarzenia i ważne zadania społeczne i zawodowe. Uczymy się pokonywać trudności w nowy sposób lub też cofamy się i unikamy reakcji, jeśli sytuacja jest ciężka.

  Przełomowym momentem tego cyklu jest opozycja Urana do pozycji urodzeniowej w horoskopie, która przypada na 42-44 rok życia. Na początku drugiego etapu czujemy, że zaczynamy nowy rozdział życia. Staramy się sprostać wyzwaniom dorosłego życia, przechodzimy próbę sił, dążymy do osiągnięcia psychicznej dojrzałości. Towarzyszą temu kryzys wieku średniego, widoczne starzenie się (gorszy wzrok, choroby cywilizacyjne, siwienie i wypadanie  włosów, menopauza, mniejsza sprawność intelektualna) oraz świadomość, że ma się silniejszy umysł niż ciało.

  Wyzwana drugiego cyklu Saturna:
  - zdrowy styl życia, aktywność fizyczna,
  - odkrycie, czym jest miłość i w jaki sposób ją wyrażać,
  - dylemat: bycie w związku czy bycie samemu,
  - założenie rodziny i wychowanie dzieci – jak zmienia się życie z tej perspektywy, jak posiadanie dzieci wpływa na funkcjonowanie związku, dorastanie do nowych ról,
  - dążenie do zawodowego sukcesu,
  - otwarcie na to, co jest we mnie,
  - kulminacja struktury życia we wczesnej dorosłości (33-40),
  - początek procesu starzenia się,
  - stres i sposoby na radzenie sobie z nim jako częścią życia (występuje w każdej dziedzinie życia).

  Charakterystyka drugiego cyklu Saturna:
  - kryzys wiary, autorytetów i moralności,
  - nowy system moralny i religijny,
  - niepewność, co jest prawdziwe, a co nie,
  - potrzeba znaczenia i odnalezienia sensu w życiu,
  - uznanie autorytetów, znalezienie przewodnika duchowego,
  - pokora i uznanie, że nie jest się najmądrzejszym czy lepszym od innych,
  - potrzeba odnalezienie mądrości z głębi duszy.

  Zadania rozwojowe drugiego cyklu Saturna:
  - wspomaganie dorastających dzieci w stawaniu się odpowiedzialnymi i szczęśliwymi ludźmi dorosłymi,
  - zdobycie dojrzałej odpowiedzialności społecznej i obywatelskiej,
  - osiągnięcie i podtrzymanie poczucia spełnienie we własnej pracy zawodowej,
  - wypełnienie czasu wolnego od pracy aktywnościami typowymi dla ludzi dorosłych,
  - traktowanie własnego małżonka jako osoby,
  - zaakceptowanie i pogodzenie się ze zmianami fizjologicznymi pojawiającymi się w średnim wieku,
  - przystosowanie się do starzenia się rodziców.

  Milenialsi, czas dorosnąć!
  Teraz aż do 2020 roku drugi obieg Saturna zaczynają osoby urodzone z Saturnem w znaku Koziorożca, czyli w latach 14.02.1988 – 9.06.1988, 12.11.1988 – 5.02.1991.

  Saturn w znaku Koziorożca znajduje się w godności, bo włada tym znakiem zodiaku. Tu jego siła może realizować się bez przeszkód. Pokolenie z Saturnem w znaku Koziorożca ma silne przekonanie o swojej wartości, chce wywierać realny wpływ na otoczenie. Dobrze rozumie działanie różnych struktur i instytucji, chce w praktyce realizować swoje zdolności przywódcze.
  Myśl przewodnia: władza, organizacja, dobre przygotowanie, trwałość, zapobiegliwość, podział wpływów.
  Problemy do przepracowania: umniejszanie swoich zasług, brak stabilności w życiu, niechęć przed długoterminowymi zobowiązaniami, dosłowne stosowanie prawa i reguł.

  Cechy wspólne osób urodzonych z Saturnem w Koziorożcu:
  - praktyczne podejście do życia
  - nastawienie biznesowe do każdej dziedziny życia, szukanie zysków i ocenianie strat
  - chcą przekuć idee, pomysły w coś konkretnego
  - nastawienie na wymierne rezultaty i wyniki
  - umieją kontrolować lub tłumić swoje lęki i paranoje, są zdyscyplinowani
  - są dobrze przystosowani do życia w grupie, w strukturach społecznych, korporacjach
  - materialistyczne nastawienie,
  - poczucie presji czasu, ale i zwlekanie z ważnymi decyzjami,
  - strach przed biedą, bankructwem, ośmieszeniem, brakiem sukcesu,
  - trudne ekonomicznie i politycznie warunki dorastania,
  - wieczne przygotowania, doskonalenie siebie i swoich talentów,
  - zbyt wielkie ambicje,
  - „wszystko, albo nic”,
  - za młodu są starzy, z wiekiem młodnieją duchem i stają się odważniejsi,
  - zbyt dorośli za młodu,
  - muszą stać się młodsi dorastając,
  - skłonność do depresji i pesymistycznej oceny świata,
  - zbyt poważnie traktują życie, są wobec siebie zbyt surowi,
  - chcą realizować cele społeczne i biznesowe,
  - dążą do finansowego bezpieczeństwa,
  - wyrażają tradycyjne wartości,
  - są nastawieni na ciężką pracę,

  Zadania milenialsów na drugi cykl Saturna:
  - wspiąć się wreszcie na szczyt,
  - zdobyć pewność siebie,
  - dorosnąć i zbudować trwałą strukturę,
  - narzucić sobie codzienną dyscyplinę,
  - zahartować się na trudny życia, przestać być wrażliwym o obrażalskim,
  - nie rezygnować za łatwo,
  - urealnić i ukonkretnić swoje cele życiowe,
  - przestać gonić za czymś, czego nie ma lub nie jest w twoim zasięgu,
  - ograniczyć imprezy i różnego rodzaju używki, żeby się wyluzować,
  - przestać obwiniać się o błędy z przeszłości,
  - zrobić plan pięcio, a nawet dziesięcioletni,
  - naprawić lub pogłębić relację z ojcem i autorytetami,
  - uzyskać finansową niezależność.

  Powodzenia! Drugiej szansy już nie będzie. Potem jest przejście do trzeciego cyklu, ale o nim innym razem.

  Tagi: astrologia, horoskop, Izabela Podlaska, Saturn


  Kwartalnik Tarocista nr 20 Kwartalnik Astrologia Profesjonalna nr 13 Kwartalnik Tarocista nr 19 Kwartalnik Astrologia Profesjonalna nr 12