Astrolog Izabela Podlaska

Polska niepodległa 1918 horoskop

Data publikacji: 2018-11-11 22:14:00

Kiedy w listopadzie 1918 roku dogorywały walki na frontach Wielkiej Wojny Polska, po 123 latach niebytu na mapach Europy zyskiwała nadzieję na niepodległość. Jak zgodnie twierdzą współcześni historycy, niezwykłe zbiegi okoliczności i rozwój wydarzeń podczas I wojny światowej umożliwiły odzyskanie przez Polaków niepodległego państwa. Mimo że prawie 3 miliony Polaków walczyło na trzech frontach Wielkiej Wojny, to zaskakująca klęska trzech mocarstw, które w XVIII wieku podzieliły między siebie terytorium Rzeczpospolitej, postawiła sprawę polską w nowym świetle. Takiego scenariusza nikt nie przewidział, a rozdający karty Amerykanie, którzy w ostatniej chwili przechylili szalę zwycięstwa na stronę Ententy, rozdawali karty przy negocjacyjnym stole i dzięki nim w styczniu 1918 roku po raz pierwszy sprawa niepodległości Polski zaczęła być stawiana jako warunek zawarcia pokoju.

W październiku i listopadzie 1918 roku na obszarze trzech zaborów Polacy organizowali lokalne władze, wypędzali żołnierzy poległych mocarstw i szykowali się do budowania niepodległego państwa. Jednak bardzo trudno jest uchwycić jeden konkretny moment. Nawet politycy II Rzeczpospolitej przez wiele lat spierali się, ktorą datę wyznaczyć na Święto Niepodległości, bo ścierały się różne doraźne interesy polityczne i ambicje. Wreszcie w 1937 roku ustalono symboliczną datę 11 listopada, która zbiega się z datą zawieszenia broni i zakończenia walk na frontach I wojny światowej. Niestety dla astrologa nie jest to data wygodna, bo owego dnia 11 listopada 1918 roku nie wydarzyło się de facto nic, co można by uznać za powstanie polskiej państwowości. Był to bowiem stopniowy proces, którego cechą charakterystyczną był chaos i budowanie naprędce zrębów administracji i władzy. Przecież same granice II Rzeczpospolitej pod koniec 1918 roku nie były jeszcze jasno określone. Co można więc przyjąć za moment początku niepodległości w 1918 roku?

Przyjazd Piłsudskiego do Warszawy
Przełomowym wydarzeniem był przyjazd brygadiera Józefa Piłsudskiego do Warszawy, którego wyczekiwano już od połowy października. Nikt nie wiedział, kiedy Niemcy wypuszczą go z więzienia w Magdeburgu, dlatego kiedy lokomotywa z jednym wagonem 10 listopada 1918 roku o 7.30 wtoczyła się na Dworzec Wiedeński w Warszawie, Piłsudskiego nie witały tłumy. W jednej z relacji prasowej z tego wydarzenia podana jest informacja, że Piłsudski przyjechał kilkanaście minut po rozpoczęciu dnia, co jest potwierdzeniem strefy czasowej obowiązującej ówcześnie w Warszawie i co pozwala prawidłowo wyznaczyć horoskop tego wydarzenia.

Piłsudski w Warszawie 10.11.1918 horoskop
Przyjazd Józefa Piłsudskiego do Warszawy 10.11.1918 g. 7.30, Warszawa, klasyfikacja: A/B, źródło: popołudniówki warszawskie z 10.11.1918, podaję za „Ku jedności. Listopad 1918 roku” Stefan Artymowski, Paweł Bezak, PWN 2018

Tego dnia wydarzyło się też o 14.30 przekazanie władzy wojskowej Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną, co podaje Andrzej Chwalba w wydanej tej jesieni przez PWN książce Wielka Wojna Polaków 1914-1918. Większość podręczników do historii datuje to wydarzenie na dzień 11 listopada 1918. Z tą datą wydrukowano dekret, w tym informowano obywateli o tym wydarzeniu i z tą datą podawały tę wiadomość gazety warszawskie, łódzkie, krakowskie i inne. 14 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała pełnię władzy w ręce Piłsudskiego (do czasu utworzenia rządu narodowego). Niestety nie jest mi znana godzina ani nawet pora tego wydarzenia.

Z astrologicznego punktu widzenia 10 listopada jest o tyle ciekawy, że Księżyc rano, kiedy Piłsudski przyjechał do Warszawy, był w próżnym kursie w znaku Koziorożca czyli na wygnaniu. A kiedy rozeznał się w sytuacji, postanowił działać, nie oglądając się na rząd Daszyńskiego, i spotkał się się z Radą Regencyjną, która przekazała mu władzę wojskową, Księżyc był już w znaku Wodnika, co dość obrazowo oddaje sytuację Polaków w tamtym okresie - przejście od niebytu do własnej państwowości i niepodległości.

Pił;sudski obejumuje władzę wojskową w II RP horoskop
Przekazanie władzy wojskowej Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną 10.11.1918 g. 14.30, Warszawa, klasyfikacja: B, źródło: Andrzej Chwalba "Wielka Wojna Polaków 1914-1918" PWN 2018

O 16.30 w Pałacu Arcybiskupów odbyło się posiedzenie Rady Regencyjnej z udziałem Piłsudskiego, podczas którego ostatecznie decyzję o przekazaniu mu pełni władzy wojskowej. Z ówczesnych relacji prasowych i wspomnień uczestników wydarzeń wyłania się kilka wersji tego wydarzenia. Można jednak z całą pewnością stwierdzić, że Piłsudski o 14.30 został przekonany przez członków Rady regencyjnej do przejęcia władzy wojskowej, a na oficjalnym posiedzeniu Rady o 16.30 ustalono szczegóły i omówiono kompetencje. Tłum warszawiaków zaczął  W tym czasie przed pensjonatem na ul. Moniuszki 2, gdzie zatrzymał się Piłsudski, zebrał się tłum warszawiaków, do których wieczorem z balkonu przemówił Piłsudski.

Pił;sudski obejumuje władzę wojskową na posiedzeniu Rady Regencyjnej w II RP horoskop
Posiedzenie Rady Regencyjnej, podczas  której przekazano władzę wojskową Józefowi Piłsudskiemu 10.11.1918 g. 16.30, Warszawa, klasyfikacja B, źródło: „Ku jedności. Listopad 1918 roku” Stefan Artymowski, Paweł Bezak, PWN 2018

Ani socjalistyczny rząd lubelski Ignacego Daszyńskiego utworzony 7 listopada 1918 roku, ani rząd Jędrzeja Moraczewskiego powołany przez Piłsudskiego 18 listopada 1918 roku nie zostały uznane przez wszystkie lokalne władze polskie na terenach polskich zaborów. Trudno je więc traktować jako pierwsze polskie rządy. Dopiero rząd Ignacego Paderewskiego, który tak samo jak Piłsudski miał poparcie i był popularny na wszystkich ziemiach były zaborów, został uznany za pierwszy polski rząd z prawdziwego zdarzenia i uznany we wszystkich byłych zaborach. Jego rząd powstał 16 stycznia 1919 roku. Jeszcze tego samego miesiąca odbyły się pierwsze wolne wybory do sejmu 26 stycznia 1919 roku (planowane były na 8 rano, a skończyć się miały o 10 wieczorem, jak można przeczytać w Dekrecie Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego o wyborach do sejmu ustawodawczego z 28.11.1918 roku - podaję za  Ku jedności. Listopad 1918 roku Stefan Artymowski, Paweł Bezak, PWN 2018).

Tagi: astrologia, horoskop, Izabela Podlaska, Polska, Józef Piłsudski


Kwartalnik Tarocista nr 20 Kwartalnik Astrologia Profesjonalna nr 13 Kwartalnik Tarocista nr 19 Kwartalnik Astrologia Profesjonalna nr 12