Astrolog Izabela Podlaska

Fazy Księżyca i frekwencja wyborcza

Archiwum bloga
 • March 2021 (2)
 • December 2020 (1)
 • December 2020 (3)
 • September 2020 (2)
 • August 2020 (2)
 • June 2020 (2)
 • May 2020 (2)
 • March 2020 (2)
 • January 2020 (3)
 • November 2019 (1)
 • October 2019 (2)
 • September 2019 (1)
 • August 2019 (1)
 • July 2019 (2)
 • June 2019 (2)
 • May 2019 (5)
 • April 2019 (3)
 • March 2019 (2)
 • February 2019 (2)
 • January 2019 (2)
 • December 2018 (1)
 • November 2018 (5)
 • October 2018 (3)
 • September 2018 (3)
 • August 2018 (2)
 • July 2018 (3)
 • June 2018 (1)
 • May 2018 (6)
 • April 2018 (4)
 • March 2018 (3)
 • February 2018 (3)
 • January 2018 (3)
 • December 2017 (6)
 • November 2017 (3)
 • October 2017 (4)
 • September 2017 (4)
 • August 2017 (6)
 • July 2017 (3)
 • June 2017 (5)
 • May 2017 (3)
 • April 2017 (4)
 • March 2017 (2)
 • February 2017 (5)
 • January 2017 (2)
 • December 2016 (6)
 • November 2016 (4)
 • October 2016 (3)
 • September 2016 (6)
 • July 2016 (2)
 • June 2016 (3)
 • May 2016 (4)
 • April 2016 (3)
 • March 2016 (2)
 • February 2016 (7)
 • January 2016 (4)
 • December 2015 (2)
 • November 2015 (4)
 • October 2015 (4)
 • September 2015 (3)
 • August 2015 (3)
 • July 2015 (4)
 • June 2015 (1)
 • May 2015 (6)
 • April 2015 (5)
 • March 2015 (2)
 • February 2015 (3)
 • January 2015 (3)
 • December 2014 (3)
 • November 2014 (5)
 • October 2014 (2)
 • September 2014 (2)
 • August 2014 (2)
 • July 2014 (4)
 • June 2014 (3)
 • May 2014 (2)
 • April 2014 (4)
 • March 2014 (5)
 • February 2014 (3)
 • January 2014 (5)
 • December 2013 (6)
 • November 2013 (1)
 • October 2013 (7)
 • September 2013 (1)
 • August 2013 (4)
 • July 2013 (4)
 • June 2013 (4)
 • May 2013 (7)
 • April 2013 (4)
 • March 2013 (5)
 • February 2013 (5)
 • January 2013 (8)
 • December 2012 (7)
 • November 2012 (6)
 • October 2012 (4)
 • September 2012 (3)
 • August 2012 (6)
 • July 2012 (5)
 • Wszytkie notki
 • Data publikacji: 2019-11-06 13:17:00

  Frekwencja w ostatnich wyborach parlamentarnych była wysoka. Nic dziwnego, pomyślałam, bo przecież astrologowie często potwierdzają obserwację, że na pełni Księżyca, ludzie chętniej angażują się w różne aktywności, wychodzą z domu i biorą udział w spotkaniach i grupowych wydarzeniach. I rzeczywiście pełnia, która utworzyła się na niebie w dniu wyborów 13 października 2019 roku, mogła sprawić, że do urn poszło 61 procent uprawnionych do głosowania Polaków. Czyli prawie tyle, ile wynosi dotychczasowy rekord frekwencyjny w tego typu wyborach po 1989 roku! Zainspirowana zestawieniem frekwencji wyborczej w wyborach parlamentarnych w Polsce od 1989 roku, które opublikował na swoim twitterowym profilu Marcin Palade, postanowiłam sprawdzić, podczas jakiej fazy Księżyca odbywały się poprzednie wybory i czy jest jakaś zależność między frekwencją a cyklem Księżyca.

  Frekwencja wyborcza w Polsce 1989-2019
  Frekwencja (%) w wyborach do Sejmu (fioletowe), Parlamentu Europejskiego (niebieskie), samorządowych (I tura, zielone) i prezydenckich (I tura, czerwone), źródło: wikipedia.org

  Księżyc czyli wyborcy
  Księżyc w astrologii symbolizuje ludzi i sprawy codzienne. W astrologii mundalnej czyli dotyczącej zmian gospodarczych i geopolitycznych, Księżyc symbolizuje członków jakiejś grupy czy społeczności: obywateli, pracowników, wyborców. Dlatego położenie Księżyca w horoskopach opisujących wydarzenia społeczne i polityczne pokazuje nie tylko nastawienie ludzi do władzy i bieżących wydarzeń, ale również ich aktywność, potrzeby i kierunek działań. Kiedy patrzymy na dzień wyborów, o frekwencji możemy więc wnioskować na podstawie położenia Księżyca, a przede wszystkim jego fazy. Księżyc obiega zodiak w 28 dni i tworzy w ciągu tego miesiąca księżycowego cztery ważne relacje ze Słońcem: koniunkcję (kiedy jest w tym samym miejscu na niebie i nie jest widoczny z ziemi), kwadrę zbieżną i rozbieżną (po 7 dniach od nowiu i po 7 dniach po pełni, kiedy widzimy tylko połowę jego powierzchni) i pełnię, kiedy jest naprzeciwko Słońca (14 dni po nowiu, kiedy cała tarcza jest oświetlona i widoczna). Te cztery momenty w cyklu Księżyca przynoszą zmiany i w cyklu przyrody (typu przypływy i odpływy), ale i wpływają na zachowania ludzi i zwierząt (podczas nowiu jesteśmy bardziej spokojni, wyciszeni, introwertyczni, podczas pełni pełni energii, towarzyscy i chętni do działania, konfrontacyjnie nastawieni do innych, ekstrawertyczni). Ptolemeusz w Tetrabiblos pisze, że podczas tych czterech fazy swojego cyklu Księżyc oddziałuje najsilniej na przyrodę i ludzi i jego wpływ jest bardziej zauważalny od wpływu planet.

  „Przy czym działanie Księżyca jest dobitniejsze i zdarza się częściej, mianowicie w porach nowiu, pierwszej i ostatniej kwadry oraz pełni, natomiast wpływ planet ma charakter bardziej okresowy i trudniej dostrzegalny: występuje w porach ich pojawiania się i znikania, jak też skłaniania się ku sobie.”

  Klaudiusz Ptolemeusz, Czworoksiąg, ks. I, r. 2, w tłumaczeniu Grzegorza Muszyńskiego, Wrocław 2012

  Od nowiu do pełni Księżyca przybywa na niebie i z dnia na dzień jego powierzchnia jest coraz bardziej widoczna. Od pełni do nowiu Księżyca ubywa, widzimy coraz mniejszą część jego powierzchni, aż pod koniec cyklu znów staje się niewidoczny. W astrologii uważa się, że wraz z przybywaniem Księżyca ludziom chce się więcej robić, angażować, zaczynać nowe sprawy. Natomiast na ubywającym Księżycu skupiamy się na szczegółach, porządkujemy i kontynuujemy sprawy zaczęte w pierwszej części lunarnego cyklu.

  Frekwencja powyżej 50% czyli przybywający Księżyc
  Najpierw sprawdziłam, kiedy była najwyższa frekwencja w innych tego typu wyborach. Najwięcej osób zagłosowało w wyborach parlamentarnych w 1989 roku, bo aż 62 procent uprawnionych. Co może zaskakiwać, nie było wtedy pełni, a nów Księżyca. Jednak był to już Księżyc rosnący. Po przejrzeniu wszystkich dni, w których odbyły się wybory w ostatnich 30 latach (a było ich 10), zauważyłam, że duża frekwencja była wtedy, kiedy Księżyca przybywało, a dwa najwyższe wyniki czyli 1989 (62%) i 2019 rok (61%) wypadły podczas nowiu i pełni. Żaden inny termin nie odbywał się w czasie tych dwóch kulminacyjnych punktów cyklu Księżyca. Tak wygląda zestawienie frekwencji w wyborach parlamentarnych w Polsce z dużą frekwencją powyżej 50%:

  1989 – 62% - Księżyc w nowiu, przybywający,
  1993 – 52% - Księżyc przybywający,
  2007 – 54% - Księżyc przybywający,
  2015 – 51% - Księżyc przybywający,
  2019 – 61% - Księżyc w pełni, przybywający.

  Wybory 1989
  Wybory 1989

  Wybory 1993
  Wybory 1993

  Wybory 2007
  Wybory 2007

  Wybory 2015
  Wybory 2015

  Wybory 2019
  Wybory 2019


  Frekwencja poniżej 50% na Księżycu ubywającym
  Najniższa frekwencja była w te dni wyborów, kiedy Księżyc był ubywający czyli wyborcy głosowali w drugiej fazie cyklu Księżyca w dni po pełni i przed nowiem. W tej grupie znalazł się też najniższy wynik frekwencyjny czyli 41% w wyborach w 2005 roku. Ciekawe jest, że nie dość, że Księżyc był wtedy malejący, ale i utworzył ścisłą kwadraturę ze Słońcem czyli był w jednej z dwóch kwadr, które też wyznaczają ważny moment w cyklu Księżyca, oznaczający zwrot, zmianę, ale i niedopasowanie czy rozczarowanie, zmianę planów. Tak wygląda zestawienie frekwencji w wyborach parlamentarnych w Polsce z dużą frekwencją poniżej 50%:

  1991 – 43% - Księżyc malejący, zmierzający do ostatniej kwadry,
  1997 – 48% - Księżyc malejący, zmierzający do ostatniej kwadry,
  2005 – 41% - Księżyc w ścisłej ostatniej kwadrze, malejący.

  Wybory 1991
  Wybory 1991

  Wybory 1997
  Wybory 1997

  Wybory 2005
  Wybory 2005

  Saturn i Jowisz a frekwencja
  Z tego trendu wyłamują się dwa terminy wyborów. W 2001 roku, kiedy mimo przybywającego Księżyca frekwencja była niska czyli 46%. Można tu zwrócić uwagę na to, że mimo fazy wzrastającej Księżyc w Strzelcu zrobił ścisłą opozycję do Saturna w Bliźniętach, co może stanowić przesłankę do mniejszego wyniku frekwencyjnym. Z kolej w 2011 roku frekwencja była w miarę wysoka, bo zagłosowało 49% uprawnionych wyborców, ale frekwencja nie przekroczyła 50%, a Księżyc był w fazie rosnącej i blisko pełni. Na zmniejszenie frekwencji może wskazywać ścisła koniunkcja Słońca z Saturnem w znaku Wagi. Z kolei Jowisz jako planeta powiększająca działanie Księżyca mogła zadziałaś na wzrost frekwencji w 1989 roku, kiedy Księżyc był z nim w ścisłej koniunkcji.  

  Wybory 2001
  Wybory 2001

  Wybory 2011
  Wybory 2011

  Astrologia i wysokość frekwencji w wyborach parlamentarnych Polsce
  Jak widać na frekwencję w dniu wyborów parlamentarnych w Polsce po 1989 roku mogą mieć wpływ następujące astrologiczne czynniki:

  1) faza i pozycja Księżyca, przy czym ważne jest, jak ścisły jest aspekt, a mniejsze znaczenie (a nawet zaryzykowałabym twierdzenie, że żadne) ma położenie Księżyca i Słońca w znakach,
   
  2) twarde aspekty planet społecznych Jowisza i Saturna(koniunkcja, opozycja, kwadratura) z Księżycem.

  Frekwencja wyborcza ma wpływ na wynik wyborów, warto więc obserwować dzień głosowania i fazę Księżyca, jaka jest wtedy na niebie, oraz jego aspekty z planetami społecznymi Jowiszem i Saturnem.


  Tagi: astrologia, horoskop, Izabela Podlaska, Księżyc, wybory


  Kwartalnik Tarocista nr 20 Kwartalnik Astrologia Profesjonalna nr 13 Kwartalnik Tarocista nr 19 Kwartalnik Astrologia Profesjonalna nr 12