Astrolog Izabela Podlaska

Fazy Księżyca i frekwencja wyborcza

Data publikacji: 2019-11-06 14:17:00

Frekwencja w ostatnich wyborach parlamentarnych była wysoka. Nic dziwnego, pomyślałam, bo przecież astrologowie często potwierdzają obserwację, że na pełni Księżyca, ludzie chętniej angażują się w różne aktywności, wychodzą z domu i biorą udział w spotkaniach i grupowych wydarzeniach. I rzeczywiście pełnia, która utworzyła się na niebie w dniu wyborów 13 października 2019 roku, mogła sprawić, że do urn poszło 61 procent uprawnionych do głosowania Polaków. Czyli prawie tyle, ile wynosi dotychczasowy rekord frekwencyjny w tego typu wyborach po 1989 roku! Zainspirowana zestawieniem frekwencji wyborczej w wyborach parlamentarnych w Polsce od 1989 roku, które opublikował na swoim twitterowym profilu Marcin Palade, postanowiłam sprawdzić, podczas jakiej fazy Księżyca odbywały się poprzednie wybory i czy jest jakaś zależność między frekwencją a cyklem Księżyca.

Frekwencja wyborcza w Polsce 1989-2019
Frekwencja (%) w wyborach do Sejmu (fioletowe), Parlamentu Europejskiego (niebieskie), samorządowych (I tura, zielone) i prezydenckich (I tura, czerwone), źródło: wikipedia.org

Księżyc czyli wyborcy
Księżyc w astrologii symbolizuje ludzi i sprawy codzienne. W astrologii mundalnej czyli dotyczącej zmian gospodarczych i geopolitycznych, Księżyc symbolizuje członków jakiejś grupy czy społeczności: obywateli, pracowników, wyborców. Dlatego położenie Księżyca w horoskopach opisujących wydarzenia społeczne i polityczne pokazuje nie tylko nastawienie ludzi do władzy i bieżących wydarzeń, ale również ich aktywność, potrzeby i kierunek działań. Kiedy patrzymy na dzień wyborów, o frekwencji możemy więc wnioskować na podstawie położenia Księżyca, a przede wszystkim jego fazy. Księżyc obiega zodiak w 28 dni i tworzy w ciągu tego miesiąca księżycowego cztery ważne relacje ze Słońcem: koniunkcję (kiedy jest w tym samym miejscu na niebie i nie jest widoczny z ziemi), kwadrę zbieżną i rozbieżną (po 7 dniach od nowiu i po 7 dniach po pełni, kiedy widzimy tylko połowę jego powierzchni) i pełnię, kiedy jest naprzeciwko Słońca (14 dni po nowiu, kiedy cała tarcza jest oświetlona i widoczna). Te cztery momenty w cyklu Księżyca przynoszą zmiany i w cyklu przyrody (typu przypływy i odpływy), ale i wpływają na zachowania ludzi i zwierząt (podczas nowiu jesteśmy bardziej spokojni, wyciszeni, introwertyczni, podczas pełni pełni energii, towarzyscy i chętni do działania, konfrontacyjnie nastawieni do innych, ekstrawertyczni). Ptolemeusz w Tetrabiblos pisze, że podczas tych czterech fazy swojego cyklu Księżyc oddziałuje najsilniej na przyrodę i ludzi i jego wpływ jest bardziej zauważalny od wpływu planet.

„Przy czym działanie Księżyca jest dobitniejsze i zdarza się częściej, mianowicie w porach nowiu, pierwszej i ostatniej kwadry oraz pełni, natomiast wpływ planet ma charakter bardziej okresowy i trudniej dostrzegalny: występuje w porach ich pojawiania się i znikania, jak też skłaniania się ku sobie.”

Klaudiusz Ptolemeusz, Czworoksiąg, ks. I, r. 2, w tłumaczeniu Grzegorza Muszyńskiego, Wrocław 2012

Od nowiu do pełni Księżyca przybywa na niebie i z dnia na dzień jego powierzchnia jest coraz bardziej widoczna. Od pełni do nowiu Księżyca ubywa, widzimy coraz mniejszą część jego powierzchni, aż pod koniec cyklu znów staje się niewidoczny. W astrologii uważa się, że wraz z przybywaniem Księżyca ludziom chce się więcej robić, angażować, zaczynać nowe sprawy. Natomiast na ubywającym Księżycu skupiamy się na szczegółach, porządkujemy i kontynuujemy sprawy zaczęte w pierwszej części lunarnego cyklu.

Frekwencja powyżej 50% czyli przybywający Księżyc
Najpierw sprawdziłam, kiedy była najwyższa frekwencja w innych tego typu wyborach. Najwięcej osób zagłosowało w wyborach parlamentarnych w 1989 roku, bo aż 62 procent uprawnionych. Co może zaskakiwać, nie było wtedy pełni, a nów Księżyca. Jednak był to już Księżyc rosnący. Po przejrzeniu wszystkich dni, w których odbyły się wybory w ostatnich 30 latach (a było ich 10), zauważyłam, że duża frekwencja była wtedy, kiedy Księżyca przybywało, a dwa najwyższe wyniki czyli 1989 (62%) i 2019 rok (61%) wypadły podczas nowiu i pełni. Żaden inny termin nie odbywał się w czasie tych dwóch kulminacyjnych punktów cyklu Księżyca. Tak wygląda zestawienie frekwencji w wyborach parlamentarnych w Polsce z dużą frekwencją powyżej 50%:

1989 – 62% - Księżyc w nowiu, przybywający,
1993 – 52% - Księżyc przybywający,
2007 – 54% - Księżyc przybywający,
2015 – 51% - Księżyc przybywający,
2019 – 61% - Księżyc w pełni, przybywający.

Wybory 1989
Wybory 1989

Wybory 1993
Wybory  1993

Wybory 2007
Wybory 2007

Wybory 2015
Wybory 2015

Wybory 2019
Wybory 2019


Frekwencja poniżej 50% na Księżycu ubywającym
Najniższa frekwencja była w te dni wyborów, kiedy Księżyc był ubywający czyli wyborcy głosowali w drugiej fazie cyklu Księżyca w dni po pełni i przed nowiem. W tej grupie znalazł się też najniższy wynik frekwencyjny czyli 41% w wyborach w 2005 roku. Ciekawe jest, że nie dość, że Księżyc był wtedy malejący, ale i utworzył ścisłą kwadraturę ze Słońcem czyli był w jednej z dwóch kwadr, które też wyznaczają ważny moment w cyklu Księżyca, oznaczający zwrot, zmianę, ale i niedopasowanie czy rozczarowanie, zmianę planów. Tak wygląda zestawienie frekwencji w wyborach parlamentarnych w Polsce z dużą frekwencją poniżej 50%:

1991 – 43% - Księżyc malejący, zmierzający do ostatniej kwadry,
1997 – 48% - Księżyc malejący, zmierzający do ostatniej kwadry,
2005 – 41% - Księżyc w ścisłej ostatniej kwadrze, malejący.

Wybory 1991
Wybory 1991

Wybory 1997
Wybory 1997

Wybory 2005
Wybory 2005

Saturn i Jowisz a frekwencja
Z tego trendu wyłamują się dwa terminy wyborów. W 2001 roku, kiedy mimo przybywającego Księżyca frekwencja była niska czyli 46%. Można tu zwrócić uwagę na to, że mimo fazy wzrastającej Księżyc w Strzelcu zrobił ścisłą opozycję do Saturna w Bliźniętach, co może stanowić przesłankę do mniejszego wyniku frekwencyjnym. Z kolej w 2011 roku frekwencja była w miarę wysoka, bo zagłosowało 49% uprawnionych wyborców, ale frekwencja nie przekroczyła 50%, a Księżyc był w fazie rosnącej i blisko pełni. Na zmniejszenie frekwencji może wskazywać ścisła koniunkcja Słońca z Saturnem w znaku Wagi. Z kolei Jowisz jako planeta powiększająca działanie Księżyca mogła zadziałaś na wzrost frekwencji w 1989 roku, kiedy Księżyc był z nim w ścisłej koniunkcji.  

Wybory 2001
Wybory 2001

Wybory 2011
Wybory 2011

Astrologia i wysokość frekwencji w wyborach parlamentarnych Polsce
Jak widać na frekwencję w dniu wyborów parlamentarnych w Polsce po 1989 roku mogą mieć wpływ następujące astrologiczne czynniki:

1) faza i pozycja Księżyca, przy czym ważne jest, jak ścisły jest aspekt, a mniejsze znaczenie (a nawet zaryzykowałabym twierdzenie, że żadne) ma położenie Księżyca i Słońca w znakach,
 
2) twarde aspekty planet społecznych Jowisza i Saturna(koniunkcja, opozycja, kwadratura) z Księżycem.

Frekwencja wyborcza ma wpływ na wynik wyborów, warto więc obserwować dzień głosowania i fazę Księżyca, jaka jest wtedy na niebie, oraz jego aspekty z planetami społecznymi Jowiszem i Saturnem.


Tagi: astrologia, horoskop, Izabela Podlaska, Księżyc, wybory


Kwartalnik Tarocista nr 20 Kwartalnik Astrologia Profesjonalna nr 13 Kwartalnik Tarocista nr 19 Kwartalnik Astrologia Profesjonalna nr 12